Samarbeidspartnerar

TJENESTER

Bedrifta har sidan starta hatt kompetanse innan bygg- og betongarbeid, samt rehabilitering. Ved dei seinare åra som antallet på ansatte har auka har bedrifta også utvikla seg vidare. Vi tilbyr i dag følgande tjenester:

 • Byggarbeid
 • Betongarbeid
 • Rehabilitering
 • Piperehabilitering ved Vestnorsk Pipesenter
 • Mur og puss
 • Flis og skifer
 • Diamantsaging
 • Kjerneboring
 • Plate- og sveisarbeid
 • Lettare kranarbeid
 • Trelast


LAGER:

terrasseEntreprenørforretning Terje Sunde AS har eige lager langs E-39. Her lagerfører vi ein del bygningsmateriell. Ta kontakt for nærmare henvendelsar.

Sidan 2003 har vi hatt agentur på VisorWood i Sogn og Fjordane. Kledning med Svanemerket som blant anna er benytta på Sunde Skule i Førde kommune. Kledningen har vi også levert til næringsbygg og særegne privathus. (Sjå meir på VisorWood sine heimesider)Terje Sunde AS, Storetrævegen 36, 6847 Vassenden, 57 72 87 07, post@terjesunde.no