Samarbeidspartnerar

Referanser

Tiltakshavar Prosjekt type Utførelse Tidsrom
Handelshuset Delentrepris Ombygging/tilbygg 1985-1986
Handelshuset Delentrepris Tilfluksrom 1988
Handelshuset Delentrepris Tilbygg 1989-1990
Statens Vegvesen, Fjærland Totalentrepris Rigging av dynamittlager 1991-1992
Statens Vegvesen, Fjærland Totalentrepris Bomstasjon 1994
Statens Vegvesen, Fjærland Hovedentreprise Miljøtunnel 1994
Statens Vegvesen, Fjærland Hovedentreprise Rehabilitering Bomstasjon 2003
Hjelmelandsgården Delentrepris Ombygging 1992
Magne Fimland,Angedalen Hovedentreprise Driftsbygging 1993
Asgeir Flaten, Eikås Totalentrepris Bustadhus 1993
Jølstraholmen Senter Hovedentreprise Tilbygg bensinstasjon og vaskehall 1994
Jølster Kommune Totalentrepris Tilbygg Vassende Skule 1996-1997
Jostein Sunde Hovedentreprise Verkstad/lager 1996.1997
Autosalg Delentrepris Industribygg 1997
Vassenden Barnehage Totalentrepris Nybygg 1998
Diverse bustadhus, Jølster Kommune Totalentrepris Nybygg 1997-2002
Førde Vassverk Delentrepris Nytt vassbehandlingsanlegg 1998-1999
Frode Årdal Hovedentreprise Bustadhus 1999-2000
Jølster Kommune Totalentrepris Omsorgsboligar 2000-2001
Jølster Kommune Totalentrepris Påbygg aldersheim 2001-2002
Firda Billag Hovedentreprise Ombygging rutebilstasjon 1997-1998
Gilde Vest Delentrepris Ombygging næringsmiddel 1997
Gilde Vest Delentrepris Ombygging fjøs 1999
Gilde Vest Delentrepris SMR 2000
Ågjølet Kraftverk Delentrepris Tre- ogbetongarbeid 2002
Gilde Vest Hovedentreprise Ny kommunikasjonsveg 2002-2003
Lefi Bakst Hovedentreprise Tilbygg 1998
Lefi Bakst Hovedentreprise Tilbygg 2000-2001
Sunde Skule Generalentreprise Nybygg/tilbygg 2003-2004
Anders H. Sægrov Generalentreprise Bustadhus 2004-2005
Hafstadveien 46 Betong og tømmerentreprise Nybygg/tilbygg 2004-2005
Handelshuset II Murerentreprise Innvendige vegger 2005
Halbrendskule Hovedentreprise Rehabilitering dusj/garderobe 2005
Statens Vegvesen Delentrepris Støyisolering av boliger Vår 2005
Handelshuset II - Skywalk Delentrepris Betong og element 2005
Førde Ungdomsskule Delentrepris Treareid 2005

Terje Sunde AS, Storetrævegen 36, 6847 Vassenden, 57 72 87 07, post@terjesunde.no